החזון שלנו

להיות הגוף המוביל בארץ בהפעלת פעילות ימית אתגרית חוויתית כאמצעי להעצמה לבני נוער בסכנת נשירה ממערכת החינוך ובאוכלוסיות בעלי צרכים מיוחדים על מנת לאפשר לכל אחד מהם לממש ולמקסם את הפוטנציאל האישי הגלום בתוכו, למען הצלחת השתלבותם בכל תחומי החיים

הייעוד של עמותת זיו נעורים הוא לאפשר לבני נוער בסכנת נשירה ממערכת החינוך ולאוכלוסיות בעלי צרכים מיוחדים לפתח את המוטיבציה שלהם להצליח, לממש את הפוטנציאל הטמון בהם ולגרום לשינוי התנהגותי, רגשי וקוגניטיבי. זאת, תוך השאיפה לשמירה על אופייה הייחודי של העמותה המתבטא בפעילות המתקיימת בים והכוללת מקצועיות, צוות איכותי וביעילות תפעולית.