עמותת זיו נעורים, כעמותה חינוכית, שמה לה כיעד אסטרטגי למדוד ולבחון את האפקטיביות של פעילותה והשפעתה על כלל המוטבים הפועלים במסגרת העמותה.
במהלך הפעלת התוכנית החינוכית, העמותה מקיימת בכל שנה (זו כבר השנה הרביעית) תוכנית מדידה וההערכה לגבי אספקטים שונים של הפעילות והשפעתה על החניכים בעמותה ומחוצה לה.
פעילות המדידה משמעותית על-מנת להשיג אפקטיביות מקסימאלית (אם כי לא כל פעילות ניתנת למדידה כמותית).
במהלך המדידה אנו מודדים מספר גורמים שייבדקו במהלך הפעילות בעמותה ובבית-הספר.

הגורמים שייבדקו בתוכנית הם:

 1. מוטיבציה לפעילות במסגרת – עד כמה התלמיד מגיע עם הנעה פנימית ללימודים ולפעילות ועם רצון להצליח.
 2. תרומה חיובית למסגרת – עד כמה התלמיד עושה דברים מעבר לנדרש לטובת בית-הספר וקבוצת זיו נעורים.
 3. התנהגות – בין טובה מאוד לרעה מאוד.
 4. נכונות ללימוד – האם התלמיד מוכן ללמוד דברים חדשים? האם הוא סקרן?
 5. השתלבות בחברה – איך התלמיד משתלב במסגרת החברתית בבית-הספר ובמסגרת הפעילות בזיו נעורים.
 6. הימנעות מאלימות – בין נמנע לחלוטין מאלימות לבין אלים מאוד.
 7. נוכחות והגעה לפעילות – רמת נוכחות בבית-הספר בכלל ובשיעורים בפרט ובפעילות בזיו נעורים.
 8. התמודדות עם קשיים – האם כאשר התלמיד נתקל בקושי הוא ינסה להתמודד או יימנע.
 9. התמודדות עם כישלונות – האם כאשר התלמיד נכשל הוא מאבד את המוטיבציה להתמודד עם הכישלון ולא מנסה שוב או שהוא שם את הכישלון מאחוריו ומנסה שוב.
 10. התמודדות עם תסכולים – האם התסכול של התלמיד כתוצאה מהכישלון משתלט עליו ומונע ממנו תיקון או ניסיון שני להצלחה.

המדידה כוללת:

 1. שאלונים למדריך, לחניך ולמורה שיחולקו בסוף כל שנת פעילות.
 2. ראיונות אישיים עם כל חניך בתחילת שנה ושיחות אישיות במהלך השנה.
 3. שיחה עם קבוצות נבחרות של חניכים בסוף הפעילות לגבי ההשפעה של הפעילות עליהם.

אנו מעריכים כי המדידה תאפשר לנו למקד את הפעילות בעתיד במקומות הנכונים עבור החניכים ולשפר את אפקטיביות הפעילות בקבוצות ומחוצה להן.
הערכות השונות נאספות בסוף שנת הפעילות במרוכז ומנותחות על-ידי יועץ בהתנדבות – אלי זיידמן.
תכנית המדידה שלנו מראה כי לפעילות הימית השפעה אפקטיבית על חיי המוטבים. אנו עדים, מידי שנה, ליכולת הפעילות הימית למנוע את נשירת בני-הנוער ולהשפיע על תפיסתו העצמית של כל משתתף, יכולותיו החברתיות והישגיו הלימודיים.

 מצגת סיכום תכנית המדידה לשנת 2019